ข้อความเหล่านี้ยังไม่ได้รับการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคใดๆ ควรขอคำแนะนำจากแพทย์ก่อนใช้สารสกัดนี้หรือสารสกัดกัญชาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสัตว์เลี้ยงของคุณมีอาการป่วยร้ายแรง กำลังใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ กำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นม ไม่ขายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เก็บให้พ้นมือเด็ก ผลิตโดย PharmaXtracts, 4610 Arville Street, Suite C, Las Vegas, Nevada 89102
BACK TO TOP